1

Tag หมวดหมู่ : the_content();

WordPress ฟังก์ชั่น the_content แสดงรูป img-responsive

สวัสดีครับ บทความนี้มาแนะนำ function ปรับขนาดภาพที่แสดงในบทความ เพราะบางครั้งเราอัพโหลดขึ้นไปขนาดภาพกว้างหลุดกรอบ ทำให้ดูไม่สวย โดยเฉพาะ ธีมทีทำเอง สำหรับท่านที่ใช้ bootstrap ในการออกแบบนะครับ มาดูวิธีแกปัญหานี้กันครับ ง่ายๆ สามารถนำ code นี้ไปใช้ได้เลยครับ