บทความเกี่ยวกับ Modify WordPress Themes

  • Modify WordPress Theme TwentyTwelve ปรับแต่งธีม TwentyTwelve ใหม่

    สวัสดีครับ สำหรับบทความเป็นบันทึกการแก้ไข ปรับแต่งธีม TwentyTwelve ซึ่งเป็นธีม Default WordPress ธีมพื้นฐานที่แถมฟรีมากับระบบตอนติดตั้ง Keyword บทความ