บทความเกี่ยวกับ iPhone 5 Camera f2.4

  • iPhone 5 กล้อง 8 ล้าน รูปรับแสงกว้างสุด f2.4 ถ่ายรูป ถ่ายพาโนรามา

    iPhone 5 กล้อง 8 ล้าน รูปรับแสงกว้างสุด f2.4 ถ่ายรูป ถ่ายพาโนรามาได้ รูปรับแสงกว้างแบบนี้ ถ่ายรูปถ้าชัดหลังเบลอได้สุดๆไปเลย .. iPhone 5, โทรศัพท์มือถือ