71

Tag หมวดหมู่ : Featured Image URL

ดึง URL Images ของบทความ WordPress มาใช้งาน

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมนำเทคนิกเล็กๆน้อยๆ ในการดึง url ของภาพในบทความที่ใช้ WordPress เป็นตัวขับเคลื่อน มาให้งานต่อยอด พอดีผมต้องการหา url ภาพของในบทความเพื่อนำมากำหนดในค่า meta tags รูปแบบการใช้งาน $large_image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), ‘ขนาดของรูป’ ); ขนาดภาพกำหนดให้ thumbnail = เล็กสุด medium = ขนาดกลาง large = ใหญ่ (โหลดช้า) full = ขนาดเต็มจากต้นฉบับ (โหลดช้า)…