71

Tag หมวดหมู่ : แยกข้อความออกเป็น Array

แยกข้อความออกเป็น Array ฟังก์ชัน explode โค้ด PHP

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ แนะนำเกี่ยวกับการแยกคำ ออกเป็น array โดยใช้คำสั่ง explode ซึ่งสามารถใช้แยกคำได้หลายแบบโดย จับ เอาลักษณะพิเศษออกเป็นอารีย์ เช่นการใส่ . ,  หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ @ # % & * -คั่นไว้ สำหรับต้องการเขียนแยกคำในกรณีนี้สามารถใช้ในกรณีที่เราจะแยกเป็น tags ถือป้ายคำของบทความนั้นๆ ผมเขียนโค้ดใช้งานง่ายๆ นะครับ อาจจะพื้นฐานพื้นไปแต่ก็สามารถใช้งานได้ ลองนำไปประยุกต์ใช้งานดูครับสำหรับใครที่กำลังหาวิธีการแยกคำอยู่ โดยโค้ชอยู่ด้านล่างสามารถศึกษาดูได้ครับ <?php if($record[‘plan_tags’]){ $tags = explode(“,”,$record[‘plan_tags’]); ?>…

ฟังก์ชั่น explode ในภาษา PHP

explode() เป็นชุดคำสั่ง php ไว้สำหรับแยกข้อความ โดยใช้เครื่องหมายแยก รูปแบบของคำสั่ง เช่นตัวอย่าง ข้อความที่รับเข้ามาอยู่ในรูปของตัวแปร $var = “2012-07-06 12:55:09”; จากตัวอย่างนี้ผมต้องการแยก วัน กับ เวลา “2012-07-06 12:55:09” สามารถทำได้หลายแบบ ลองนำไปประยุคใช้ดูครับ ฟังก์ชั่น explode นี้สามารถนำไปใช้ได้แยกข้อความได้หลายแบบมาก รองรับ PHP 4, PHP 5