1

Tag หมวดหมู่ : เครื่องปรับอากาศ

รับล้างแอร์บ้าน ติดผนัง ฝังในฝ้าเพดาน

การล้างแอร์แบบเปียก ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง โดยส่วนมากขั้นตอนการล้างมีดังนี้ การล้างคอยล์เย็น ( EVAPERRATOR ) – ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง – ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง – ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER) – ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) – ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา – ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL) – ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม การล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT ) – ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซึ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ…