บทความเกี่ยวกับ หูฟังไร้สาย iphone 7

  • AirPods หูฟังไร้สาย iPhone 7, iPhone 7 Plus

    หลัง iphone 7 เปิดตัวก็พบกับสิ่งหนึ่งแปลกแหวกแนว หูฟังแบบใหม่เป็นแบบไร้สาย   iphone 7 โดนถูกถอดช่องเสียบหูฟังออกไป ใช้เป็นหูฟังไร้สายแบบใหม่   แต่ต.. Apple, iPhone 7, iPhone 7 Plus