1072

Tag หมวดหมู่ : หูฟังไร้สาย iphone

AirPods หูฟังไร้สาย iPhone 7, iPhone 7 Plus

หลัง iphone 7 เปิดตัวก็พบกับสิ่งหนึ่งแปลกแหวกแนว หูฟังแบบใหม่เป็นแบบไร้สาย   iphone 7 โดนถูกถอดช่องเสียบหูฟังออกไป ใช้เป็นหูฟังไร้สายแบบใหม่   แต่ต้องซื้อแยกประมาณ 6,900 บาท AirPod iphone 7