35

Tag หมวดหมู่ : วิธีตรวจสอบที่มาของรูป

Google ค้นจากภาพ ได้แล้ว และ วิธีเช็คดูว่าใครนำรูปไปใช้บ้าง

เป็นนวัฒกรรมใหม่สำหรับการค้นหา Google Image Search เป็นการค้นหาด้วยสื่อเช่น รูปภาพ วีดิโอ เป็นรูปแบบการค้นหาจากภาพแบบใหม่ google ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถค้นหาโดยใช้ url (ที่อยู่ของภาพ) ได้ เป็นความสามารถใหม่สำหรับการค้นหารูปภาพ เมื่อก่อนสามารถค้าหารูปได้โดยใช้ keyword คำค้น แต่เมื่อ google ได้พัฒนา การค้นภาพเพิ่ม โดยให้สามารถค้นจากภาพได้ด้วย แต่ไม่ได้เพิ่มให้ ค้นจากภาพ อย่างเดียวยังสามารถค้นแบบ วีดิโอ รวมถึงอัพโหลด วีดิโอ ได้อีกด้วย วิธีใช้? Google Image Search ค้นจากภาพ ให้เลือก…