1

Tag หมวดหมู่ : วิธีการใช้รูป BB Code

วิธีใส่รูปในประกาศ ในรูปแบบ BB Code

วันนี้ผมขอแนะนำการแทรกรูปลงเว็บลงประกาศ หรือ เว็บบอร์ด forum ที่สนับสนุนการทำงานในรูปแบบ BB code พูดไปหลายท่านอาจจะงง มาดูวิธีการทำกันดีกว่าครับ เริ่มกันเลย ขั้นตอนที่ 1 ให้เปิดเว็บที่เราต้องการเอารูปมาใช้ URL รูปมาใช้ เมื่อเจอรูปที่เราสนใจแล้ว (สำหรับเปิดเว็บกับโปรแกรม Firefox) ให้คลิกขวาที่รูป เลือก View Image Info ตามรูป รูปที่1 การนำ url ภาพจากเว็บอื่นมาใช้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเปิดขึ้นมาให้ copy url รูปที่ต้องกำลังเปิด ตามตัวอย่างในรูป…