3

Tag หมวดหมู่ : ฟังก์ชั่น explode

ฟังก์ชั่น explode ในภาษา PHP

explode() เป็นชุดคำสั่ง php ไว้สำหรับแยกข้อความ โดยใช้เครื่องหมายแยก รูปแบบของคำสั่ง เช่นตัวอย่าง ข้อความที่รับเข้ามาอยู่ในรูปของตัวแปร $var = “2012-07-06 12:55:09”; จากตัวอย่างนี้ผมต้องการแยก วัน กับ เวลา “2012-07-06 12:55:09” สามารถทำได้หลายแบบ ลองนำไปประยุคใช้ดูครับ ฟังก์ชั่น explode นี้สามารถนำไปใช้ได้แยกข้อความได้หลายแบบมาก รองรับ PHP 4, PHP 5

ฟังก์ชั่น กรอง keyword สำหรับที่ใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้น,

ในบทความนี้ได้นำฟังก์ชั่น explode ของ PHP มาประยุคใช้เพื่อแยกคำในระหว่างเครื่องหมาย คอมม่า (,) เพื่อหาคำแรก ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับเว็บ submit เว็บ Classified ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง user ได้ส่งคำมามากมายอาจจะโดยความไม่เข้าใจ หรือ ตั้งใจ spam ก็แล้วแต่ แต่นั้นไม่ใช้ปัญหาถ้าบทความดูมีคุณภาพ เรามาเขียน ฟังก์ชั่น? เพื่อกรองหา keyword ตัวแรกกันดีกว่า? keyword เอามาทำอะไร เอามาทำ on page SEO ได้ครับ เช่นเอาไปใส่ใน…