330

Tag หมวดหมู่ : ปาล์มน้ำมันอีสาน

ข้อมูลปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน

ปาล์มน้ำมัน กับ อีสาน การปลูก ปาล์มน้ำมัน กับ อีสาน ฟังแล้วเหมือนจะขัดๆกัน อีสาน จะปลูก ปาล์มน้ำมัน ได้หรือไม่ เมื่อพูดถึง ปาล์มน้ำมัน เราก็คิดถึงแต่ภาคใต้ หากพูดถึงภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย คำแรกๆ ที่น่าจะคิดได้ เช่น ทุ่งกุลา อีสานเขียว แม่น้ำโขง ข้าวหอม มีน้อยนักที่จะพูดถึง ปาล์มน้ำมัน อีสาน พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมามีแต่ความแห้งแล้ง แต่ปัจจุบันถนนแทบทุกสายมุ่งไปที่ อีสาน ทั้งการเน้นปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย…