แพวีเจทัวร์ บริการล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ล่องแพตาก,ล่องแพ,เขื่อนภูมิพล : บริการล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ล่องแพท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำปิงของเขื่อนภูมิพล ล่องแพไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์สดชื่น ชมภาพวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งฟากตลอดการเดินทางล่องแพท่องเที่ยวจากต้นทางที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ไปสู่ปรายทางที่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ระยะทาง 170 กม.