PHP ดึงข้อมูลจาก SQL ให้แสดงเป็นลิสต์ list (แบบ 1 แถว)

หน้าหลัก » SQL programming โดย pun February 23, 2012 5:42 pm
เป็น
[php]

<?php
$SQL="SELECT * FROM tbname WHERE เงื่อนไข ORDER BY datepost DESC LIMIT 0,5";
$dbquery = mysql_query($SQL);
$rows = mysql_num_rows($dbquery);
$i=0;
while ($i < $rows ){
$array= mysql_fetch_array($dbquery);

echo "ข้อมูลที่การแสดง";

$i++;
}

?>

[/php]

PHP ดึงข้อมูลจาก SQL ให้แสดงเป็นลิสต์ list (แบบ 1 แถว)


บทความโดย pun