ฟังก์ชั่น กรอง keyword สำหรับที่ใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้น,

หน้าหลัก » Function ฟังก์ชัน PHP โดย pun February 20, 2012 11:51 am
ในบทความนี้ได้นำฟังก์ชั่น explode ของ PHP มาประยุคใช้เพื่อแยกคำในระหว่างเครื่องหมาย คอมม่า (,) เพื่อหาคำแรก ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับเว็บ submit เว็บ Classified ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง user ได้ส่งคำมามากมายอาจจะโดยความไม่เข้าใจ หรือ ตั้งใจ spam ก็แล้วแต่ แต่นั้นไม่ใช้ปัญหาถ้าบทความดูมีคุณภาพ เรามาเขียน ฟังก์ชั่น? เพื่อกรองหา keyword ตัวแรกกันดีกว่า? keyword เอามาทำอะไร เอามาทำ on page SEO ได้ครับ เช่นเอาไปใส่ใน alt="" ของรูป เมื่อต้องการทำ SEO ด้วยภาพ หรือจะนำไปให้ในรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่ครับ

Code ฟังก์ชั่น กรอง keyword

[php]
<?php
// ฟังก์ชั่น กรอง 1 keyword
function fn_1key($var) {
list($var1) = explode(",", $var);
$var = trim($var1);
return $var;
}

// เรียก ฟังก์ชั่น ใช้งาน
$keyword ="ฟังก์ชั่น php, code php"; // กลุ่ม keyword ที่รับมา
echo fn_1key($keyword);
?>[/php]

ผลลัพธ์ ได้ keyword คำแรก
คือ ฟังก์ชั่น php

ลองนำไปประยุคใช้ดูครับ

ฟังก์ชั่น กรอง keyword สำหรับที่ใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้น,


บทความโดย pun