PHP ต้องการให้แสดงลิงค์บางหน้า basename()

หน้าหลัก » Code โปรแกรม PHP โดย pun February 7, 2012 11:24 am
บทความนี้ได้นำ ฟังก์ชั่น basename() มาประยุคใช้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้แสดงลิงค์ หรือ ข้อความ ต่างๆ ในหน้าแรก index แต่ต้องการให้แสดงในหน้าอื่นๆ code นี้สามารถนำไปประยุคใช้ได้หลายรูปแบบ
คำสั่ง php ที่ใช้

[php]
$_SERVER['SCRIPT_NAME']
basename();
[/php]

code ตัวอย่าง ให้แสดงลิงค์บางหน้า

[php]
<?php
if(basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'index.php'){
echo "ข้อความที่ต้องการแสดงในหน้าแรก";
}
?>
[/php]

ในกรณีนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับ script บางตัว เพราะต้องกำหนดค่าให้ตรวจสอบโดยตรง

PHP ต้องการให้แสดงลิงค์บางหน้า basename()


บทความโดย pun