PHP หาความกว้าง ความสูงของรูปภาพ ใช้ฟังชั่น getimagesize

หน้าหลัก » Code โปรแกรม PHP โดย pun February 5, 2012 2:12 am
วันนี้มาทำความรู้จักกับคำสั่ง getimagesize(); เป็นใช้ฟังชั่นง่าย ไว้สำหรับหาขนาดรูปภาพ ความกว้าง ความสูง? โดยแสดงค่าต่างๆในรูปแบบ array

รูปแบบของฟังชั่น getimagesize("ที่อยู่ไฟล์รูปภาพ");

การใช้งาน เช่นตัวอย่าง

[php]
<?php
$imgsize = getimagesize("http://www.wpdsign.com/images/logo.png");
echo $imgsize[0];? //จะได้ความกว้างของรูปภาพ
echo $imgsize[1];? //จะได้ความสูงของรูปภาพ
?>
[/php]

ซึ่งสามารถนำค่าความกว้าง ความสูงนี้ไปประยุคได้

PHP หาความกว้าง ความสูงของรูปภาพ ใช้ฟังชั่น getimagesize


บทความโดย pun