คำสั่ง PHP แสดง URL ปัจจุบัน

หน้าหลัก » PHP Programming โดย pun February 10, 2019 10:31 pm

echo $_SERVER['HTTP_SELF'].'
';
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'].'
';
echo $_SERVER['QUERY_STRING'].'
';
echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'
';
echo $_SERVER['SCRIPT_URI'];

echo 'http'.(($_SERVER['HTTPS']=='on')? 's':'').'://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].(($_SERVER['SERVER_PORT']!='80')? $_SERVER['SERVER_PORT']:'').$_SERVER['REQUEST_URI'];

คำสั่ง PHP แสดง URL ปัจจุบัน


บทความโดย pun