งมทั้งวัน 5555 ดึง category_ID หน้าหมวดหมู่ WordPress

หน้าหลัก » Function ฟังก์ชัน PHP, PHP Programming โดย pun May 29, 2017 5:52 pm
ดึงข้อมูลบรรทัดเดียว ทำเอาผมต้อง งม code อยู่เกือบทั้งวันกับ function เดียว สุดท้ายโหๆๆ เส้นผมบังภูเขา
ความต้องการของผมมีอยู่ คือ ต้องการดึงภาพของโพสต์แรกใน category นั้นๆ มาแสดง header ของ category
แต่ด้วยที่ไม่ได้จับ code wordpress นานแล้ว ไม่ค่อยได้ทำบ่อย ลืมไปบ้าง เอาหล่ะโพสต์นี้ถือว่า note ไว้แล้วกันครับ
สำหรับใครที่ต้องการโมธีม wordpress ใช้เองลองนำ code ไปประยุคต์ใช้ดูครับ

the_category_ID();  // ค่า id ของ category หน้านั้นๆ
แนะนำเพิ่มตัวแปรเป็น the_category_ID($echo = false) เปลี่ยนค่านี้บรรทัดที่วงเล็บไว้ในภาพครับ

1496056135217
<?php
$a = 1;
$query1 = new WP_Query();
$query1->query('showposts=1&cat='.the_category_ID($echo = false).'');
while ($query1->have_posts()) : $query1->the_post();
?>
<div class="item <?php echo $a==1?'active':'';?>"><?php if(get_post_meta($post->ID, 'images', true)) cp_single_image_legacy($post->ID, get_option('height_size_w'), get_option('height_size_h'), '');else cp_get_image_url($post->ID, 'height', $class = 'img-responsive', 1);?>
</div>
<?php $a++; endwhile; wp_reset_query(); ?>

งมทั้งวัน 5555 ดึง category_ID หน้าหมวดหมู่ WordPress


บทความโดย pun