ดึง URL Images ของบทความ WordPress มาใช้งาน

หน้าหลัก » Code โปรแกรม PHP, PHP Programming โดย pun October 11, 2014 1:16 pm
สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมนำเทคนิกเล็กๆน้อยๆ ในการดึง url ของภาพในบทความที่ใช้ Wordpress เป็นตัวขับเคลื่อน มาให้งานต่อยอด พอดีผมต้องการหา url ภาพของในบทความเพื่อนำมากำหนดในค่า meta tags

[caption id="attachment_2825" align="aligncenter" width="347"]wordpress featured image url wordpress featured image url[/caption]

รูปแบบการใช้งาน
$large_image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), 'ขนาดของรูป' );

ขนาดภาพกำหนดให้
thumbnail = เล็กสุด
medium = ขนาดกลาง
large = ใหญ่ (โหลดช้า)
full = ขนาดเต็มจากต้นฉบับ (โหลดช้า)

ใช้งานจริง
สามารถดึงค่ามาใช้ได้ตาม array นี้ได้ครับ
array containing:
[0] => url
[1] => width
[2] => height
[3] => boolean: true if $url is a resized image, false if it is the original.

$large_image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), 'thumbnail' );
<?php echo $large_image_url[0];?>

อ้างอิงจาก code ชุดนี้
<?php
if ( has_post_thumbnail() ) {
$large_image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), 'large' ); // array
echo '<a href="' . $large_image_url[0] . '" title="' . the_title_attribute( 'echo=0' ) . '">';
the_post_thumbnail( 'thumbnail' );
echo '</a>';
}

ที่มา http://codex.wordpress.org/Function_Reference/the_post_thumbnail

บทความนี้สำหรับดึง url image ของ post มาใช้งานแบบเจาะจงน่ะครับ หากท่านผู้อ่านต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถหาวิธีปรับแก้ได้ที่ http://codex.wordpress.org

ดึง URL Images ของบทความ WordPress มาใช้งาน


บทความโดย pun