เคลียร์ cookie firefox

cookie เท็กไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกสั่งให้สร้างขึ้นฝั่ง server แล้วโหลดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่งของผู้ใช้บริการ (Client) หรือผู้ใช้โปรแกรมบราวเซอร์

เมื่อผู้ใช้เปิดเว็บ Cookies ก็จะถูกโหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง Cookies สามารถใช้ได้หลายๆจุดประสงค์ เช่นใช้จำ user pass สำหรับเข้าสู่ระบบของเว็บต่างๆ หรือใช้สำหรับเก็บส่งค่ากลับไปยัง server
ที่ใช้กันมากในระบบ Affiliate จำพวกขายของได้ค่าคอมมิชชั่น Commission อะไรทำนองนั้น

Cookies จะเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานของเราโดยจะมีเวลาหมดอายุ หากไม่ต้องการให้ใครมาติดตาม หรือส่งค่าอะไรกลับไปยัง server สำหรับ firefox เคลียร์ Clear cookie ตามภาพ

clear-cookie-firefox

clear-cookie-firefox-2014

clear-cookie-firefox-24-04-2014

สามารถเลือกได้ว่าต้องการ ลบทั้งหมด หรือ ลบสำหรับบางเว็บ
สามารถค้นหา cookie โดยพิมพ์ชื่อเว็บ

เคลียร์ Clear cookie firefox
1. Tools -> clear private data หรือ Ctrl+Shift+Del
2. คลิกที่ details แ้ล้วคลิกเลือก Cookies กดปุ่ม Clear now