CSS text-transform กำหนดให้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิพม์เล็ก และตัวแรกเป็นพิพม์ใหญ่

หน้าหลัก » CSS Design โดย pun January 28, 2014 12:00 pm
CSS นักพัฒนาเว็บไซต์คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก CSS สำหรับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่างๆ พัฒนาไปไว้มาก นักพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องแร่งปรับตัวด้านต่างๆ เรื่องสำคัญต้นของเว็บไซต์หน้าตา การออกแบบ ดีไซต์ให้ดูทันสมัยสวยงาม Cascading Style Sheets (CSS) เป็นภาษาสำหรับตกแต่งเอกสาร HTML หรือ XHTML ปัจจุบัน CSS 1,2 ล่าสุด CSS 3 สำหรับบทความนี้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษรในแบบต่างๆ พิมพ์ใหญ่ พิพม์เล็ก โดยใช้คำสั่ง CSS
cssCSS Property: text-transform (CSS1) กำหนดรูปแบบให้ข้อความ (Text) พิมพ์ใหญ่ทั้งหมด พิมพ์เล็กทั้งหมด และตัวแรกเป็นพิพม์ใหญ่
text-transform:

none
capitalize
uppercase
lowercase

none = ปกติ
capitalize = ตัวอักษรแรกทุกคำ เป็นพิมพ์ใหญ่
uppercase = ตัวใหญ่ทั้งหมด
lowercase = ตัวเล็กทั้งหมด

CSS text-transform กำหนดให้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิพม์เล็ก และตัวแรกเป็นพิพม์ใหญ่


บทความโดย pun