แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style

แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style เป็นสไตล์ที่ดูเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ในรูปทรงแบบเรขาคณิต สำหรับสไตล์โมเดิร์หากมองภายนอกตัวอาคาร จะเป็นลักษณะเหมือนกล่อง แท่งๆในรูปทรงแบบเรขาคณิต

ข้อดีสำหรับแบบบ้านโมเดิร์น ในการนำรูปทรงแบบเรขาคณิตมากำหนดรูปทรงออกแบบมาเป็นตัวอาคารนั้นเพื่อความ สวยงามทันสมัย ประหยัดพื้นที่ให้สอย สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่และคุ้มค่า ลัดส่วนการตกแต่งที่ไม่จำเป็น เมื่อเทียบกับสไตล์อื่นๆ สไตล์โมเดิร์น ออกแบบให้เป็นในลักษณะที่เรียบง่าย ดูเก๋ ทันสมัย บ้านสไตล์โมเดิร์นในบ้านเรากำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น
เริ่มเห็นบ้าน อาคารต่างๆในแบบสไตล์โมเดิร์นกันมากขึ้น เรียกได้กว่าเก๋โดนเด่นก่อนใคร สีสันหลากหลาย แวกแนว ดำ เทา ส้ม หรืออื่นๆ ด้วยโครงสร้างและวัสดุของบ้านสไตล์โมเดิร์น สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที
ความเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนั้นเหมาะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความ หนักแน่นตรงไปตรงมาในลักษณะเด่นในรูปทรงแบบเรขาคณิต พร้อมยังความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย แบบบ้านโมเดิร์นกำลังเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก เป็นแบบบ้านที่ถูกค้าหาสูงสุดใน Google เมื่อเทียบกับสไตล์อื่นๆในเวลานี้

Modern Style การออกแบบบ้านสไตส์โมเดิร์น คือ เป็นการออกแบบโดยมีแนวคิดตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยอย่างตรงไปตรงมา Form Follows Function
โดยการลดการประดับตกแต่งที่สิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอกไป ทำให้อาคารที่ออกแบบมีรูปทรงเรขาคณิต
แต่ บ้าน อาคารสไตส์โมเดิร์นไม่ได้ถูกจำกัดโดยแบบแผน หรือรูปแบบตายตัว วัสดุที่ใช้ยังเป็นวัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น เหล็ก คอนกรีต กระจก ทำให้อาคารมีลักษณะโปร่ง มีที่ว่าง

ลักษณะบ้านโมเดิร์น Modern Style

ลักษณะบ้านโมเดิร์นที่กล่าวมาจะเป็นรูปทรงประมาณนี้

แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style
ที่มา : http://www.architect-bkk.com/Modern-Style/5/2/