วิธีการดู ID ผู้ใช้ของ Facebook User

หน้าหลัก » App บน facebook โดย pun August 22, 2012 7:13 pm
วิธีการดู Facebook User ID หลังจาก facebook ได้ปรับ url ให้สมาชิกสามารถตั้งชื่อต่อหลัง domain ของ facebook ได้
จากเดิมที่สมัครใช้ facebook แรกจะได้ url ประมาณนี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=00000000000000
และสามารถปรับมาใช้เป็น https://www.facebook.com/ชื่อที่ต้องการ

เมื่อได้เปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่แล้ว จึงไม่เห็น เลข ID แสดง หากต้องการทราบ User ID เพื่อนำไปใช้งาน อาจจะนำไปเขียน app หรือใช้กับ facebook api

วิธีดู Facebook User ID
- login เข้าใช้งาน facebook ก่อน
- ไปที่หน้านี้ https://developers.facebook.com/tools/explorer/
ซึ่งเป็น tools เครื่องมือของทาง facebook? หัวข้อ Graph API Explorer
หน้าแรก ? เครื่องมือ ? Graph API Explorer

หลังจากนั้นก็จะได้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ User ID ดังตัวอย่าง

{
"id": "เลข User ID",
"name": "ชื่อนามสกุล หรือซื่อต่างๆที่ตั้งไว้",
"first_name": "Boardshopping",
"middle_name": "ชื่อ",
"last_name": "นามสกุล",
"link": "https://www.facebook.com/username",
"username": "username",
"gender": "เพศ",
"locale": "th_TH"
}

วิธีการดู ID ผู้ใช้ของ Facebook User


บทความโดย pun