CSS กำหนดช่องไฟ ช่องว่างระหว่างบรรทัดของบทความ ด้วย line-height

line-height เป็นชุดคำสั่ง CSS (Cascading Style Sheets) ไว้สำหรับกำหนดความสูงของช่องไฟ หรือ ความสูงของแต่ละบรรทัด ในบางครั้ง การสร้างเว็บเวลาดึงบทความที่ถูกโพสมาแสดง โดยปกติแล้วถ้าหากไม่ได้กำหนดค่าอะไรให้ ก็ดูเหมือนจะอ่านอยากติดกัน

วิธีแก้คือใช้ คำสั่ง line-height ของ css

รูปแบบดังนี้

<div style="line-height: 30px;">
ข้อความบรรทัดที่ 1
ข้อความบรรทัดที่ 2
ข้อความบรรทัดที่ 3
</div>

ตัวอย่าง ขอความแสดงโดยไม่ใช้คำสั่ง line-height

ข้อความบรรทัดที่ 1
ข้อความบรรทัดที่ 2
ข้อความบรรทัดที่ 3


ตัวอย่าง
ขอความแสดงโดยใช้คำสั่ง line-height

ข้อความบรรทัดที่ 1
ข้อความบรรทัดที่ 2
ข้อความบรรทัดที่ 3

หากท่านใดออกแบบเว็บไซต์ และต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวลองนำไปประยุคใช้ดูครับ
ติดปัญหาอะไรฝากไว้ที่ comment ได้ครับ