ข้อมูลปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน

ปาล์มน้ำมัน กับ อีสาน การปลูก ปาล์มน้ำมัน กับ อีสาน ฟังแล้วเหมือนจะขัดๆกัน อีสาน จะปลูก ปาล์มน้ำมัน ได้หรือไม่
เมื่อพูดถึง ปาล์มน้ำมัน เราก็คิดถึงแต่ภาคใต้ หากพูดถึงภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย คำแรกๆ ที่น่าจะคิดได้ เช่น ทุ่งกุลา อีสานเขียว แม่น้ำโขง ข้าวหอม มีน้อยนักที่จะพูดถึง ปาล์มน้ำมัน อีสาน พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมามีแต่ความแห้งแล้ง แต่ปัจจุบันถนนแทบทุกสายมุ่งไปที่ อีสาน ทั้งการเน้นปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย


ที่มา http://suan-palm.blogspot.com/

ปาล์มน้ำมัน ใน อดีต พืชชนิดนี้จะให้ผลผลิตดีที่สุด จำเป็นต้องปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ เพราะมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถปลูก ปาล์มน้ำมัน ได้ผลดีเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะที่ลุ่มหรืออยู่ใกล้ๆ แหล่งน้ำ
ปาล์มน้ำมัน กับ อีสาน จะเหมาะสมกันหรือไม่ ปัญหาการผลิตใน อีสาน อันดับต้น ๆเลยคือ ปัญหาเรื่องน้ำสภาพความแห้งแล้งของ อีสาน ยังเป็นปัญหาหลักของ อีสาน ปัญหาเรื่องโรงงานที่รับซื้อผลผลิต ปาล์มน้ำมัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆ ภาคใต้ และภาคตะวันออก เพราะมีพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมัน เป็นปริมาณมาก ส่วนภาคอื่นๆ จะมีน้อยมาก แต่ในระยะอันใกล้ อีสาน จะมีโรงงาน ปาล์มน้ำมัน เพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการปลูกที่เพิ่มขึ้นใน อีสาน